Sự chín muồi của Chủ nghĩa kết cấu và sự nẩy sinh của triết học

Trong xã hội phương Tây ngày nay, do nhiều lý do một số kiến trúc sư trong thực tế rất ngại ngần nếu bị gán ghép là Hậu hiện đại. Điều này, xẩy ra ngay từ khi có từ “Hậu hiện đại” ra đời nhưng lại càng có phần phổ biến hơn sau khi có sự phân tích, mổ sẻ cặn kẽ của Kenneth Frampton (nhà lý luận và phê bình kiến trúc Mỹ), c. Greenberg (nhà nghiên cứu chú nghĩa Hiện đại Mỹ), Bruno Zevi (nhà lịch sử kiến trúc Italia) và B. Lubetkin (nhà nghiên cứu nghệ thuật gốc Nga).

Ta có thể thấy giai đoạn chuyển tiếp và chuẩn bị những năm 1960 không phải để chí cho ra những thành tựu của kiến trúc hậu hiện đại.

Chủ nghĩa sản xuất mới mà Kenneth Frampton đã phân tích trong thập niên đó, sau này đã lớn mạnh, thành trường phái High – Tech.

Sự chín muồi của Chủ nghĩa kết cấu và sự nẩy sinh của triết học giải toá kết cấu do Jacques Derrida khởi xướng cũng đưa đến sự xuất hiện của trào lưu kiến trúc Giải toả kết cấu chủ nghĩa.

Trong khi đó, trường thực nghiệm lớn nhất sau hiện đại mà chúng ta phải kê ra là trào lưu Kiến trúc hiện đại mới (ngôn từ hiện đại mới – Neo- modernism) chính thức bắt đầu xuất hiện năm 1982 trong bối cảnh trào lưu hậu hiện đại bắt đầu bị phê phán gay gắt và việc thấy được khả nãng có thế đổi mới của kiến trúc hiện đại. Kiến trúc hiện đại mới đã là nơi có thê nói là tập hợp nhiều nhà kiến trúc có uy tín nhất của các nước trên thế giới giai đoạn cuối thế kỷ XX – đầu thế kỷ XXI.

Ba trào lưu kiến trúc trên là ba trong mười quan niệm (và cũng là phát kiến) quan trọng nhất và mới nhất với tư cách là những sự kiện then chốt của sự phát triển ngành Design trong bối cảnh phát triển văn hoá nghệ thuật thế kỷ XX.

Thật ra, ba trào lưu kiến trúc này có những vùng giao thoa xen lẫn vào nhau, nên có một số những khái niệm có thể sử dụng lẫn cho nhau, và một số kiến trúc sư lớn nhiều khi có thể phân định tác phẩm của họ và các luận điểm của họ cũng như sắp xếp chúng vào những trào lưu khác nhau một cách đồng thời.

Theo Charles Jencks thì sau hơn 20 nãm phát triển, nền kiến trúc Hậu hiện đại đã hoàn thành một “cuộc cách mạng” trong nền văn minh phương Tây, nó thực sự thách thức sự bó buộc của nghệ thuật và Kiến trúc hiện đại, thậm chí nó đã làm cho chú nghĩa thực chứng và những triết học phái của thế kỷ XX trở nên bế tắc (?), Jencks còn cho rằng Hậu hiện đại thừa nhận những khám phá của Freud, Einstein Henry Ford, kết hợp thêm với thực tiễn được làm ra từ 2 cuộc thế chiến cũng nhu’ rất quan tâm đến vãn hoá đại chúng.

Các nhà Hậu hiện đại cho rằng kiến trúc Hậu hiện đại đã thoát khói cái bóng của chủ nghĩa Hiện đại, nhưng thật ra thì nó nhiều phần đại diện cho một nhu cầu của xã hội tiêu dùng, một xã hội thời trang, nhưng những chu trương hiện đại cực đoan đó có thể dẫn đến sự đòi hỏi phải quay lại với quá khứ để muốn tạo nên một “Lịch sử sốt dẻo”, “Lịch sử mới” và “Lịch sử khoảnh khắc”.