Những tiến bộ kiến trúc nhà công cộng hiện đại ở Hà Nội

kiến trúc nhà công cộng hiện đại ở Hà Nội đã có những tiến bộ mới chứng tỏ thành tựu của nghệ thuật kiến trúc và chứng tỏ sự phối hợp hài hoà giữa 2 bộ môn kiến trúc và kết cấu.

Nhớ lại thời bao cấp, không bao giờ hai bộ môn này đuợc làm đổng thời, kiến trúc làm xong chuyển sang cho kết cấu, kết cấu sửa lại và lại chuyển sang cho kiến trúc… cứ nhu vậy tiếp nối. Thành công của kiến trúc lúc bấy giờ không nhiều, lúc thành công thì vinh dụ chuyên hết cho kiến trúc su mà không thấy tên họ cùa kỹ su kết cấu đâu cả.

Theo tôi, những thành công của nền kiến trúc mới của Hà Nội hiện nay nèn đuợc nhìn nhận đầy đủ duới nhiều góc độ: thứ nhất, sự cố gắng của các kiến trúc su; thứ hai, sự phối hợp hoàn hảo hay không giữa hai bộ môn kiến trúc và kết cấu và việc sử dụng kết cấu mới; thứ ba, việc sử dụng vật liệu mới và trang thiết bị hiện đại…

Một trong những thành tựu thế hiện sự quán xuyến đuợc ba điểm trên là Nhà ga Sân bay quốc tế Nội Bài. Đó là một hình tuợng kiến trúc mới mẻ, hiện đại án ngữ ngay ở địa đầu phía Bắc của Thủ đô. Kiến trúc su chủ nhiệm đồ án này đã nói với tôi: “Chúng tôi không thể hoàn thành đuợc một tác phẩm kiến trúc tầm cỡ nhu vậy, nếu thiếu sự hợp tác và giúp đỡ của anh Phạm Gia Lộc và nhũng kỹ su kết cấu do anh lãnh đạo”. Chúng tôi đã có lần xếp công trình Nhà ga TI vào thể loại phong cách hiện đại cách tân cộng thêm với một tỉ lệ vừa phải của loại hình kiến trúc công nghệ cao (High – Tech).

Trong khi đó, có hai công trình nên nhìn nhận nhu những hình ảnh mới cúa nền kỹ thuật học bêtông giầu tính tạo hình là Trung tâm Luu trữ quốc gia 3 và toà nhà Tổng công ty Hàng hải.

Trung tâm Luu trữ quốc gia 3 -bán chất là nơi “trú ngụ” của cả một hệ thông tu liệu, nhung không hề gây cho chúng ta nó là “một cái kho” hay “một cái vựa”, mà nó vẫn bộc lộ một sự vuơn lên, giàu tính chất động thái nhờ những hình thái không gian, hình khối vát nghiêng ớ trên mặt bằng mái. Chúng là những chiếc cầu nối giũa kiến trúc và bầu trời phía trên, chúng là những khôi đệm cần thiết báo đảm sự cộng sinh giữa nội thất và ngoại thất, giữa kiến trúc và thiên nhiên, mà ớ nuớc ngoài nguời ta thuờng gọi chúng với những thuật ngữ nhu: “Không gian xám”, “không gian mập mờ và hu áo”, “vùng đệm”, “vùng trung gian”, “vùng chuyển tiếp”. Giải pháp này chính là một trong những giải pháp khai thông một trong nhũng bê tắc của trào lưu hiện đại.

Có người thắc mắc, liệu những hình thức kiến trúc vát nghiêng đó bên trong chứa đựng công nãng gì? đó là trang thiết bị, là bể chứa nước hay “khống là cái gì cả” ? ớ đây, nếu có vào trường hợp sau cùng, ta có thế dùng khái niệm “hình thức vượt quá công nãng” và “phi cấu trúc” đế giải thích sự tồn tại của hiện tượng này. Điều đó nói lên, trong một số trường hợp: “hình thức kiến trúc cũng có quy luật riêng”. Và cái “không là gì” đó cũng cần được hiểu, chính nó cũng “là gì”, và không phải không quan trọng.