Những tác phẩm của trào lưu Hiện đại hậu kỳ

Những tác phẩm của trào lưu hiện đại hậu kỳ thời kỳ này ở Mỹ còn được làm phong phú hơn bới Ieoh Ming Pei với những tác phẩm Trung tâm nghiên cứu khí quyển ớ Colorado và Cánh nhà phía Đông Nhà bảo tàng Mỹ thuật Washington, cũng như bởi Cesar Pelli với Trung tâm thiết kế Ocean Pacific Los Angeles, Bảo tàng nghệ thuật hiện đại New York và Kevin Roche với Nhà làm việc Công ty Bảo hiểm Mỹ ở Indiana, ở Anh chủ nghĩa Hiện đại hậu kỳ được hiện diện bởi sự có mặt của James Stirling (Khoa Công nghệ Trường đại học Bách khoa Leicester).

Ó Nhật Bản, đại diện ưu tú của trào lưu Hiện đại hậu kỳ là Kenzo Tange với Nhà văn hóa Quận Fukuoka và Kisho Kurokawa với Tòa tháp Sony ở Kyoto; tiếp theo là Arata Isozaki với Nhà bảo tàng Mỹ thuật Quận Gunma.

Từ 1982, 1985 trở đi, trào lưu Kiến trúc hiện đại mới chính thức ra đời, trở thành một đối cực ngày càng lấn át Hậu hiện đại. Lúc đó ở Mỹ, Ieoh Ming Pei, Richard Meier, James Gwatmey đã trở thành các đại kiện tướng, cùng với Cesar Pelli và Tập đoàn KPF (Kohn Pederson Fox) phát huy tác dụng mạnh mẽ ở Mỹ và với nhiều tác phẩm nổi tiếng trên thế giới.

Một số tác phẩm đáng chý ý nhất của các tác giả này là: Trung tâm nghệ thuật Getty, Sanfrancisco (1984 – 1997) khối nhà nghi của Disney World Florida (1991 của Richards Meier; Bảo tàng Miho ớ Kyoto, Nhật Bản (1997) cùa Ieoh Ming Pei; và Tòa nhà Trung tâm Tài chính New York (1997) của Cesar Pelli. Không quan niệm kiến trúc là nhũng hình khối thuần túy, chú ý những quan niệm mỹ học mới cùng nhũng thủ pháp mới về Design đã tạo nên những phẩm chất sử dụng và thẩm mỹ mới cho các tác phẩm trên.

Lúc này, đội ngũ của các kiến trúc sư Hiện đại chủ nghĩa còn có thêm Steven Holl và Antoine Predock, Helmut Jahn.

Trong khi đó, ớ châu Âu có Henri Ciriani (Pháp), Chiristian de Portzamparc (Pháp). Dominique Perault (Pháp), Santiago Calatrava (Tây Ban Nha), Mario Botta (Thụy Sĩ). Đặc biệt ở Nhật, bên cạnh Kenzo Tange vẫn tiếp tục quan trọng (với Khách sạn Hoàng tử Akasaka và Tòa thị chính ở Tokyo), còn có Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki và Tadao Ando.

Ở trên một cao độ mới, mang tính đột phá về lượng và chất, nhấn mạnh quan niệm “hình học mới thanh lịch”, thích hợp với nhiều quốc gia phát triển và cả các khu vực đang phát triển, chủ nghĩa Hiện đại mới đang tiếp tục phát triển và còn phát triển mạnh trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI. Steven Holl không chi nổi tiếng ớ Mỹ, ông còn có một số tác phấm quan trọng ớ các nước khác như Khối nhà chung cư Nexos ớ Fukoka, Nhật Bản (1991) và Báo tàng Mỹ thuật hiện đại Kersman ở Helsinki, Phần Lan (1997), đều mang đặc điểm trong sáng và giản khiết, quan tâm đến khái niệm cá nhân hóa và tỉ lệ con người trong kiến trúc. Antoine Predock đóng góp cho trào lưu Hiện đại mới một sô tác phẩm quan trọng như Nhà học Khọa học xã hội và Nhân văn. Trường đại học California (1993) và Trung tâm Khoa học Arizona bang Arizona (1997) và Trung tâm di sản Mỹ Trường đại học loming (1993). Kiến trúc cứa Antoine Predock nhấn mạnh các hình khối cơ bản, nhấn mạnh chất cảm mộc mạc của bêtông; trong khi đó Helmut Jahn sử dụng nhiều kính hơn trong các tác phẩm của ông, với Tòa nhà Trung tâm bang Ilinois (1985), Tòa tháp Messe ở Frankfurt (1985) , nhưng những mặt kính của ông, do phối kết khéo với các hình khối kiến trúc khác trong tổng thể, do sự giật khấc mạnh của các hình dáng hình học, không hề gây cảm giác nhàm chán.

Ớ Nhật Bản, sau bước đi Hiện đại mới đầu tiên được thê hiện ở Nhà bảo tàng Mỹ thuật quận Guma (1974) của Arata Isozaki; là những thành cõng của Fumihiko Maki, với Tòa nhà Spiral (1985) và Tepia (1987), và gần đây nhất là nhũng đóng góp đa dạng của Tadao Ando, trong đó có Quần thể ớ Rokko Housing II và Rokko Housing III Kobe…

 Những tác phẩm của trào lưu Hiện đại hậu kỳ 1

East Building. National gallery of Art
Washington . D.c . 197B . I.M. Pei and partners

Những tác phẩm của trào lưu Hiện đại hậu kỳ 1

 

Những tác phẩm của trào lưu Hiện đại hậu kỳ 1

Những tác phẩm của trào lưu Hiện đại hậu kỳ 1

Những tác phẩm của trào lưu Hiện đại hậu kỳ 1

Những tác phẩm của trào lưu Hiện đại hậu kỳ 1

Ngôi nhà ở Casa Rotonda, Ticino – Thuỵ Sỹ, 1980 – 1982 KTS. Mario Botta
Những tác phẩm của trào lưu Hiện đại hậu kỳ 1
Viện khoa học Citta Della Pieve, Italia, 1993 – 2000 KTS. Mario Botta
 
 
Những tác phẩm của trào lưu Hiện đại hậu kỳ 1