Các kiến trúc sư và các biểu tượng của họ (Architects and Their Symbols)

Trong phần 2 – Hình thức kiến trúc (Architectural Form) của cuốn “Những bài đọc kinh điển trong kiến trúc (Classic Readings in Architecture – Jay M. Stein & Kent F. Spreckelmeyer. Editors. WCB – McGraw Hill – 1999), tác giả của bài viết Các kiến trúc sư và các biểu tượng của họ (Architects and Their Symbols) Geoffrey Broadbent đã lấy một ví dụ để minh hoạ cho tam giác ký hiệu học trên, có thể tóm tắt như sau:

–  Chúng ta có thể biết nhiều các Công trình kiến trúc và ta có thê nghĩ về chúng theo những cách khác nhau.

–  Nếu ta viết hay nói về toà nhà căn hộ Ronan Point và minh hoạ chúng bằng một bức ảnh, lời nói của tôi và bức ảnh của tôi là các cái thể hiện (signifies).

–  Chúng tín hiệu hoá các ý tưởng, các cái được thể hiện (signifieds), về toà nhà căn hộ này ớ London.

–   Và cái toà nhà căn hộ này vẫn tồn tại như một đồ vật, đó là một vật thực (Referent), mà bạn có thể đến đó ngắm nhìn, đặt tay vào, chụp ảnh, hoặc thậm chí va chạm mạnh đế thử độ bền của thực thể toà nhà. Nhưng toà nhà Ronan Point còn “đại diện” cho nhiều cái khác, như nó còn là nỗi buồn của những gia đình trẻ sống trong toà nhà ở cao tầng đó, với tính phi nhân bản với cuộc sống của con người khi ớ trong những “môi trường” do máy móc làm ra và rất giống nhũng cỗ máy, do hệ thống sưởi ấm tồi tàn.

Trong khi đó, Ronan Point, nói một cách khác, lại có thể là một sự thể hiện, một tín hiệu (signifier) của một khu nhà ớ cao cấp trong ý tướng.

Chúng ta có thể đơn cử một ví dụ dễ hiểu hơn quanh khái niệm về vấn đế ớ trong kiến trúc, chẳng hạn:

Các kiến trúc sư và các biểu tượng của họ (Architects and Their Symbols) 1

Trong thuật ngữ chuyên môn, có khi biểu đạt bằng hình tam giác tuy khác tên gọi nhưng cùng ý nghĩa:

Các kiến trúc sư và các biểu tượng của họ (Architects and Their Symbols) 1

Peirce xây dựng lý luận ký hiệu của ông trên cơ sở triết học của việc phân tích các khái niệm ý nghĩa, biểu đạt và ký hiệu, Ông coi trọng logic và cho rằng: “đó là khoa học cùa quy luật tất nhiên và phổ quát về ký hiệu học” (điều đó – theo ông – có nghĩa là có thế thiết lập đảng thức; ký hiệu học = lôgic học hiểu theo nghĩa rộng). Luận điểm này cho rằng: mọi sự vật chí cần tồn tại độc lập, và có một mối liên hệ với một sự vật khác, mà nếu có thể cần “giải thích” thì chức năng cứa việc giải thích này chính là hoạt động ký hiệu, và qua đó nó thể hiện “tầng lớp” nhận thức đối với hoạt động tích luỹ kinh nghiệm của con người.